Nyproduktion - Vesikari Invest Oy
Nyproduktion

Bostads Ab Hakalax Park & Plaza

Bostads Ab Hakalax Park & Plaza

Sjukhusgatan 11a, 67100 Karleby
Estimerad färdigställing 30.06.2020
Lägenheter ungefär 60
Fastigheten består av två bostadshus, ett 6- och ett 4-flervånignshus vilka tillsammans bildar ca 60 lägenheter. Parkering hittas på tomtens gårdsplan, under taken samt som öppen parkering enligt situationsplanen. Insamlingsplats för avfall finns vid närheten av huvudingången. Gårdsplanet, grön- och trafikområden görs enligt situationsplanen. Skyddsrum, lagerutrymmen, gemensam bastu och tekniska utrymmen finns på 1. våningen. En del av lägenheten har egen bastu enligt arkitektsplanen. Fastigheten befinner sig i Hakalax stadsdel på Sjukhusgatan 11a, 67100 Karleby. På tomten byggs två bostadshus, Park & Plaza och tomten ägs gemensamt av bostadsrättsbolagen. En förvaltningsavdelning kommer att upprättas mellan bostadsrättsbolagen.
Läs mera